BRANA PABUČDERE ISKI

POSLODAVAC :ISKI (VODNA I KANALIZACIJA ISTANBUL)
KAPACITET : 58,5 MILIONA M3

BRANA PABUČDERE ISKI

POSLODAVAC : ISKI (VODNA I KANALIZACIJA ISTANBUL)

DATUM POČETKA PROJEKTA : 08.04.1997

DATUM ZAVRŠETKA PROJEKTA : 30.04.2002

LOKACIJA : KIRKLARELİ / TURSKA

VREDNOST PROJEKTA : 43.868.191,32 $

OPIS :

Brana Pabučdere puštena je u rad 2000. godine. Brana je proizvod nove tehnologije koja se u svetu primenila po prvi put. Kazandere i brana Pabučdere su povezani sa tunelom dužine 2.507 metara i širine 4.5 metara sa čime su povećane rezerve brane Pabučdere. Sa puštanjem u rad ove brane na planini Yildiz Istanbul je godišnje dobio 60 miliona kubnih metara vode. Brana sliv od 178,5 kvadratnih kilometara.
L: tunel za derivacije sa kružnim profilom 330 m / Ø4,5 m
L: spojni tunel između dve brane 2507 m / Ø4,5 m
Uzvodno prihvatna, nizvodno prihvatna brana
Praksa konsolidacije tla i nepropuštanja